×
ثبت نام و ورود


چلو خورشت قیمه سیب زمینی


115 هزارتومان

تهیه شده از حبوبات تازه+گوشت گرم گوساله+ برنج طارم

چلو خورشت قورمه سبزی

تهیه شده از حبوبات تازه+گوشت گرم گوساله+...

110 هزارتومان

برنج طارم

زرشک پلو با مرغ

برنج طارم

130 هزارتومان

کشمش پلو با مرغ


130 هزارتومان

چلو خورشت قیمه بادمجان


115 هزارتومان

چلو مرغ گوجه و بادمجان


155 هزارتومان

چلو اکبر جوجه اصل


168 هزارتومان

چلو اکبر جوجه (2ران )


168 هزارتومان

چلو مرغ و آلو


155 هزارتومان

کشمش پلو با گوشت


268 هزارتومان

چلو گوشت با آلو


275 هزارتومان

چلو ماهیچه گوسفندی


340 هزارتومان

چلو گردن گوسفندی


340 هزارتومان

باقالی پلو با گوشت


278 هزارتومان

چلو ماهی قزل آلا


245 هزارتومان

کته طارم


55 هزارتومان

چلو کره (طارم درجه 1 )


45 هزارتومان

تست

توضیحات

1 هزارتومان