×
ثبت نام و ورود


لوبیا پلو


130 هزارتومان

چلو شامی و باد مجان و گوجه (سه شنبه ها)


140 هزارتومان

چلو مرغ و اسفناج


165 هزارتومان

چلو مرغ و فسنجان


185 هزارتومان

جوجه ناردونی شکم پر


285 هزارتومان

مرغ محلی شکم پر


280 هزارتومان

اردک محلی شکم پر


400 هزارتومان