×
ثبت نام و ورود


چلو شیشلیک ممتاز


320 هزارتومان

چلو کباب چنجه


320 هزارتومان

چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی


158 هزارتومان

یک سیخ کوبیده مخصوص 180 گرم + چلو کره طارم

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کوبیده مخصوص 180 گرم + چلو کره طا...

195 هزارتومان

1سیخ جوجه کباب مخصوص+ 1 سیخ کوبیده مخصوص+ چلو کره طارم

چلو کباب وزیری مخصوص

1سیخ جوجه کباب مخصوص+ 1 سیخ کوبیده مخصوص...

310 هزارتومان

2 سیخ کوبیده 90 گرمی + چلو کره طارم

چلو کباب کوبیده (2 سیخ )

2 سیخ کوبیده 90 گرمی + چلو کره طارم

158 هزارتومان

چلو جوجه کباب معمولی


120 هزارتومان

1 سیخ کوبیده 90 گرمی+ 1سیخ جوجه کباب معمولی+ چلو کره طارم

چلو کباب وزیری

1 سیخ کوبیده 90 گرمی+ 1سیخ جوجه کباب معم...

175 هزارتومان